Rượu bàu đá Thành Tâm được bình chọn sản phẩm nông dân đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày 23/9, Hội nông dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, giúp đỡ hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn giai đoạn 2017-2019 và tôn vinh sản phẩm nông dân đảm bảo an toàn thực phẩm 2019.

Hội viên, nông dân SXKD giỏi được tặng bằng khen

 

Hàng năm, toàn tỉnh có hơn 120.000 hộ đăng ký thi đua SXKD giỏi. Trong số các hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua SXKD giỏi có 59.506 hộ đạt tiêu chí cấp cơ sở, chiếm 86%; 7.714 hộ đạt tiêu chí cấp huyện, chiếm 11%; 1.632 hộ đạt tiêu chí cấp tỉnh, chiếm 2%; 65 hộ đạt tiêu chí cấp trung ương, chiếm 0,9 %. Bình quân mỗi năm có trên 4 ngàn hộ nông dân được Hội giúp vượt khó thoát nghèo vươn lên khá giả.

 
Nhân dịp này, 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 28 nông dân được Chủ tịch UBND tỉnh, BCH Hội ND tỉnh tặng Bằng khen cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào SXKD giỏi giúp đỡ nông dân nghèo khó khăn giai đoạn 2017-2019 và 11 hộ nông dân nghèo vượt khó thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2019. Đồng thời, Hội ND tỉnh đã tôn vinh 18 sản phẩm nông nghiệp được bình chọn sản phẩm nông dân đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (đầu tiên bên phải) tham quan quầy trưng bày các sản phẩm nông dân đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019 tại hội nghị

 

Cơ sở rượu bàu đá Thành Tâm vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất, kinh doanh  giỏi giúp đỡ nông dân nghèo khó khăn giai đoạn 2017-2019

Ông Nguyễn Thành Tâm (chủ cơ sở rượu bàu đá Thành Tâm) được tặng Bằng khen vì Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất, kinh doanh  giỏi giúp đỡ nông dân nghèo khó khăn giai đoạn 2017-2019

 

Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cấp

Sản phẩm rượu bàu đá Thành Tâm được hội nông dân tỉnh Bình Định bình chọn là sản phẩm nông dân đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019

Chứng nhận Sản phẩm nông dân đảm bảo an toàn thực phẩm tôn vinh năm 2019 của Cơ sở rượu bàu đá Thành Tâm
Giấy chứng nhận và cúp lưu niệm

 

Rượu bàu đá Thành Tâm vinh dự được bình chọn là sản phẩm nông dân đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019

Nguồn: internet