RƯỢU BÀU ĐÁ 2.5LIT – Đậu Xanh (hồ lô trắng)

950.000